UN Sanctions APP

Realizácia projektu: 2020 - 2021

Pre The Graduate Institute, Geneva (IHEID) sme pripravili aplikáciu UN Sanction App. Jedná sa o interaktívny analytický nástroj, použiteľný v reálnom čase pre vedcov a politikov, ktorí majú záujem preskúmať sankcie OSN alebo pracujú na ich navrhovaní a implementácii.

Výsledky

Klientovi sme odovzdali a spustili úplne novú aplikáciu, ktorá je použiteľna ako vo webovom prehliadači v podobe PWA, tak aj na smartfónoch cez aplikáciu, ktorá je dostupná cez iStore a Google Play. Na všetkých týchto platformách
je možné aplikáciu použiť kompletne v offline režime.

Aplikácia vo webovom rozhraný

Custom aplikácia pre APP Store

Custom aplikácia pre Google Play

Priebeh projektu

Východisková situácia

Existujúca aplikácia postavená na zastaralej technológií flash, ktorej končila podpora pre iOS aj Android.
Webová aplikácia bola tiež zastaralá a moderné prehliadače ju blokovali.

Hlavná výzva

Potrebovali sme pripraviť aplikáciu použiteľnú vo webovom prehliadači a rovnako na mobilných zariadenach. Jedna zo základných požiadaviek bola, aby aplikácia bolo schopna fungovať kompletne v offline režime. Zároveň bolo potrebné navrhnúť prehľadné použivateľské aj administračné rozhranie, zamerané na textový obsah.

Technologické riešenie

Na základe analýzy sme navrhli technické riešenie, ktoré spočívalo v implementácií frontendovej aplikácie v React.js, ktorá pomocou GraphQL načítava dáta z headless manažovaného CMS Sanitiy.io pre ktoré sme navrhli štruktúru databázy a prisôsobili sme administračné rozhranie.

UX a grafický návrh

Veľmi dôležité bolo navrhnúť ergonomické rozloženie použivateľského rozhrania, keďže sa jedná o “content heavy” aplikáciu. Dôraz bol kladený hlavne na prehľadné zobrazenie informácií a intuitívnej navigácií medzi jednotlivymi časťami obsahu. Pri dizajnovaní sme zvolili prístup “mobile-only” pri ktorom sme celú aplikáciu navrhli na mobilné rozlíšenia a na desktope sa zobratuje dizajn totožný s mobilom len na širšej obrazovke.

Impelemtácia PWA

Prvá fáza projektu (2020) zahŕňala implementáciu aplikácie ako PWA – čo znamená, že túto “webstránku”,  je možné si uložiť do telefónu a použivať ju ako moblinú aplikáciu. Zaujímavosťou je plne funkčný offline režim uloženej aplikácie.

Implementácia mobilnej aplikácie

V druhej fáze (2021) sme vytvorili mobilnú aplikáciu v react-native pre Android aj iOS, ktorú je možné si stiahnuť a nainštalovať do mobilného zariadenia. Rovnako dokáže fungovať plne v offline režime a využíva rovnaký zdroj dát ako PWA. Počas druhej fázy sme vylepšili niektoré funkcionality PWA a dopracovali nové obsahové časti celej aplikácie.

Nastavenie spolupráce

Základom každej úspešnej spolupráce je komunikácia.

Pravidelné status meetingy

Na pravidelnej báze sa spoločne stretávame a riešime aktuálne úlohy, stav, prípadne plánujeme budúce vylepšenia.

Instantná komunikácia - Slack

V našom tíme využívame na internú komunikáciu Slack, tak sme to preniesli aj do komunikácie s klientom. V prípade potreby si vieme vydiskutovať veci takmer okamžite a žiadna dôležitá vec nečaká v zahltenom emailovom inboxe.

Manažment úloh - Asana

Pri jednotlivých projektoch využívame na manažment úloh Asanu. Klienti tak majú pod kontrolou vždy aktuálny stav taskov a celý proces je tak oveľa plynulejší.

Projekt manažment

Pre každý projekt je dedikovaný projekt manažér, ktorý vytvára mostík medzi rečou klienta a programátora. Zároveň sa klient má na koho obrátiť a aj zložitejšie situácie spoločne vždy vyriešime.

Pozrite si naše ďalšie projekty

Sme radi, ak projekty nekončia ich odovzdaním a spustením, ale prerastú do dlhodobej spolupráce.
Across Connect

Online účet s mobilnou aplikáciou.

Pre nášho klienta Across, ktorý sa venuje privátnemu investovaniu, sme vytvorili aplikáciu Across Connect.

Nivy centrum

Web pre jedinečnú autobusovú
stanicu s obchodným centrom

S poprednou developerskou spoločnosťou HB Reavis máme za sebou už niekoľko spoločných projektov. Medzi nimi je aj web pre novo postavenú autousovú stanicu s obchodným centrom v Bratislave – Nivy centrum.