Across Connect.

Online účet s
mobilnou aplikáciou.

Pre nášho klienta Across, ktorý sa dlhodobo venuje privátnemu investovaniu, sme vytvorili “Online účet” pre prístup k investičnému účtu.

Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie mobilnej aplikácie Across Connect pre iOS aj Android.

Na začiatku sme realizovali

návrh dizajnu

Na základe biznis špecifikácie sme s klientom vypracovali detailné zadanie a spoločne navrhli UX aplikácie. Pripravili sme grafický návrh celého rozhrania v čistom a prehľadnom štýle, ktorý je zjednotený pre webový portál aj mobilnú aplikáciu.

Systém
komponentov

Pri tvorbe sme implementovali znovupoužitelné komponenty. Vďaka nim je aplikácia jednoduchšia na technickú údržbu a jej ďalší vývoj.

Push notifikácie

Technické zaujímavosti

PUSH notifikácie

Mobilná aplikácia Across Connect je zameraná na jednoduchú a efektívnu správu investičného účtu.

K tomu pomáhajú PUSH notifikácie, ktoré sú dostupné pre iOS aj Android.

Používateľ má tak neustály prehľad nad dianím vo svojom portfóliu.

Podpisovanie cez biometriu/PIN

V aplikácií sa manipuluje s citlivými finančnými údajmi, preto sme kládli dôraz na bezpečnosť. Medzi metódy, ktoré bolo potrebné implementovať patrí aj 2-faktorové overenie pre potvrdenie vykonaných akcií. Podľa potreby je možné použiť sms kód, PIN kód či biometriu.

Komunikačná
API vrstva

Aplikácia je postavená nad interným informačným systémom, ktorý vykonáva všetky transakčné operácie.

Aby bola aplikácia schopná interagovať s týmto systémom, navrhli sme štruktúru API rozhrania na základe dátového toku aplikácie.

Kľúčovú rolu v projekte zohral nastavený

spôsob spolupráce

Naša firemná kultúra je založená na otvorenej komunikácii. To vždy využívame aj pri realizácii projektov. Online stretnutia a intenzívna komunikácia nám pomáha poskytnúť rýchle a efektívne riešenie aj pri zložitých situáciách. 

Zadávanie spätnej väzby počas beta testingu, priamo do nášho projektového systému, zabezpečilo klientovi aj nám prehľad nad aktuálne otvorenými úlohami.

Dlhodobá spolupráca

Ani po spustení aplikácie sa naša spolupráca neskončila a plynulo sme okrem rôznych fixovačiek a menších vylepšeniach začali pracovať aj na nových featurach. Keďže Across rebrandoval firemnú identitu a spúštal nový web, aplikácia tiež dostala grafický facelift. Jednou z väčších nových featur appky bolo prihlasovanie a neskôr aj podpisovanie dokumentov pomocou biometrie alebo PIN kódu.

Projekt bol pomerne jasne členený na jednotlivé sprinty, aj keď sme si ich explicitne nedefinovali. Aj napriek tomu, že projekt menil rozsah a viacero vecí sme menili “za pochodu”, celková úroveň komunikácie, ochota riešiť problémy (aj počas testovaní) bola výborná.

Igor Gogoľ

Product & Marketing Specialist
Across