Balík Popis Cena mesačne (bez DPH)
Maintenance Basic Samostatný základný balík.

Údržba webu tak aby bol funkčný, rýchly a bezpečný.

Funkčný:
– pravidelné aktualizácie s kontrolou changelogov a otestovaním 2 základných scenárov (Homepage, Kontaktný formulár)
– monitoring dostupnosti stránky
– v prípade problémov s funkčnosťou po aktualizáciach bude pripravený report problému a návrh riešenia (implementácia riešenia sa platí zvlášť)
– pravidelné zálohy (pred aktualizáciami + 1x denne – zálohy su uchovávané 90 dní)

Rýchly:
– 1x mesačne sa skontroluje rýchlosť, mala by byť do 3sek. (prípadne toľko, ako bola na začiatku maintenance)
– ak nie je dostatočne rýchly, urobíme základnú analýzu problému a navrhneme riešenie (analýza je v cene služby, implementácia riešenia sa platí zvlášť)

Bezpečný:
– základný monitoring webu voči napadnutiu malwarom (vyriešenie prípadného napadnutia sa platí zvlášť)
– udržiavanie aktualizácií webu a dohliadanie na kvalitu a bezpečnosť inštalovaných pluginov

50€
Maintenance Premium Dokupuje sa k balíku Maintenance Basic
a obsahuje:

Security Plus
– aktívna ochrana pred hacknutím a napadnutím malwarom vo forme firewallu
– vyčistenie webu po prípadnom hacknutí

Backups Plus
– kontrola integrity zálohy
– zálohy su uchovávané 90 dní

Monitorovanie chýb
– aktívna kontrola chýb a anomálií pri bežnej prevádzke webu
– navrhnutie postupu na ich odstránenie

150€
eCommerce Rozšírenie pre Eshopy, zahŕňa 4 základné testovacie scenáre:

– zobrazenie produktov
– košík
– proces objednávky
– notifikácie: maily o vytvorení objednávky

50€
Multisite Dokupuje sa k základnému balíku za každú ďalšiu stránku v multisite. 25€
Test Case Dokúpenie ďalšieho testovacieho scenára.
Je určený pre komplexné weby, kde je nutné udržiavať funkčné rôzne featury nad rámec základného balíka. Dohodne sa individálne na základe úvodnej analýzy.
10€

 

Ďalšie výhody:

  • Fakturácia ďalších prác podľa odrobených hodín – štandardne je naša najmenšia časová jednotka 1MD (manday) za 400eur bez DPH. Ak si však zákazníkom Maintenance služby, naceňujeme ďalšie práce na webe hodinovo, čiže 1 hodina = 66eur bez DPH. Všetky odrobené hodiny následne fakturujeme až na konci mesiaca.
  • Zľavy pri ročnej platbe1 mesiac zdarma a o 10% menšia hodinovka (60eur bez DPH), pokiaľ sa rozhodneš platiť ročne.

Všeobecné informácie:

  • Minimálna doba na ktorú je možné si službu Maintenance objednať sú 3 mesiace.
  • V cene nie sú zahrnuté poplatky za licencie platených premium modulov.
  • Pre webové stránky, ktoré sme nevytvorili my, je pred začiatkom poskytovania služby Maintenance potrebné spraviť analýzu existujúceho riešenia, ktorá je spoplatnená v závislosti na zložitosti. Cena sa zvyčajne pohybuje od 1MD (od 400eur bez DPH).
  • Všetky naše projekty a čas si dopredu plánujeme, preto aj prípadné ďalšie požiadavky na úpravy webu si musíme naplánovať.

Služby, ktoré nie sú zahrnuté v službe Maintenance, ale vieme ich poskytnúť (naceňované hodinovo):

  • Úpravy obsahu – urobíme úpravy ako pridanie podstránky, článku, obrázku, či vytvorenie menu alebo úpravy existujúceho obsahu.
  • Školenie – vysvetlíme ti, ako funguje tvoja stránka a prevedieme ťa všetkou dôležitou funkcionalitou.
  • Opravy chýb/Programovanie – opravíme chyby na webe či naprogramujeme ďalšiu funkcionalitu.