Balík Popis Cena mesačne (bez DPH)
Maintenance Basic Samostatný základný balík.

Údržba webu tak aby bol funkčný, rýchly a bezpečný.

Funkčný:
– pravidelné aktualizácie s kontrolou changelogov a otestovaním 2 základných scenárov (Homepage, Kontaktný formulár)
– monitoring dostupnosti stránky
– v prípade problémov s funkčnosťou po aktualizáciach bude pripravený report problému a návrh riešenia (implementácia riešenia sa platí zvlášť)
– pravidelné zálohy (pred aktualizáciami + 1x denne – zálohy su uchovávané 90 dní)

Rýchly:
– 1x mesačne sa skontroluje rýchlosť, mala by byť do 3sek. (prípadne toľko, ako bola na začiatku maintenance)
– ak nie je dostatočne rýchly, urobíme základnú analýzu problému a navrhneme riešenie (analýza je v cene služby, implementácia riešenia sa platí zvlášť)

Bezpečný:
– základný monitoring webu voči napadnutiu malwarom (vyriešenie prípadného napadnutia sa platí zvlášť)
– udržiavanie aktualizácií webu a dohliadanie na kvalitu a bezpečnosť inštalovaných pluginov

60 EUR
Maintenance Premium Dokupuje sa k balíku Maintenance Basic
a obsahuje:

Security Plus
– aktívna ochrana pred hacknutím a napadnutím malwarom vo forme firewallu
– vyčistenie webu po prípadnom hacknutí

Backups Plus
– kontrola integrity zálohy
– zálohy su uchovávané 90 dní

Monitorovanie chýb
– aktívna kontrola chýb a anomálií pri bežnej prevádzke webu
– navrhnutie postupu na ich odstránenie

180 EUR
eCommerce Rozšírenie pre Eshopy, zahŕňa 4 základné testovacie scenáre:

– zobrazenie produktov
– košík
– proces objednávky
– notifikácie: maily o vytvorení objednávky

60 EUR
Multisite Dokupuje sa k základnému balíku za každú ďalšiu stránku v multisite. 30 EUR
Test Case Dokúpenie ďalšieho testovacieho scenára.
Je určený pre komplexné weby, kde je nutné udržiavať funkčné rôzne featury nad rámec základného balíka. Dohodne sa individálne na základe úvodnej analýzy.
12 EUR

 

Ďalšie výhody:

  • Fakturácia ďalších prác podľa odrobených hodín – štandardne je naša najmenšia časová jednotka 1MD (manday) za 480 EUR bez DPH. Ak si však zákazníkom Maintenance služby, naceňujeme ďalšie práce na webe hodinovo, čiže 1 hodina = 80 EUR bez DPH. Všetky odrobené hodiny následne fakturujeme až na konci mesiaca.

Všeobecné informácie:

  • Minimálna doba na ktorú je možné si službu Maintenance objednať sú 3 mesiace.
  • V cene nie sú zahrnuté poplatky za licencie platených premium modulov.
  • Pre webové stránky, ktoré sme nevytvorili my, je pred začiatkom poskytovania služby Maintenance potrebné spraviť analýzu existujúceho riešenia, ktorá je spoplatnená v závislosti na zložitosti. Cena sa zvyčajne pohybuje od 1MD (od 480 EUR bez DPH).
  • Všetky naše projekty a čas si dopredu plánujeme, preto aj prípadné ďalšie požiadavky na úpravy webu si musíme naplánovať.

Služby, ktoré nie sú zahrnuté v službe Maintenance, ale vieme ich poskytnúť (naceňované hodinovo):

  • Úpravy obsahu – urobíme úpravy ako pridanie podstránky, článku, obrázku, či vytvorenie menu alebo úpravy existujúceho obsahu.
  • Školenie – vysvetlíme ti, ako funguje tvoja stránka a prevedieme ťa všetkou dôležitou funkcionalitou.
  • Opravy chýb/Programovanie – opravíme chyby na webe či naprogramujeme ďalšiu funkcionalitu.