JOJ Group

JOJ Group je najväčšia mediálna skupina na Slovensku. Prevádzkuje TV JOJ a ďalšie televízne a multimediálne portály. Venuje sa produkcii vo vlastných štúdiách pre domáce a medzinárodné projekty.

Dlhodobá spolupráca

S JOJ Group spolupracujeme už dlhodobo. Vytvorili sme pre nich napríklad portál s receptami, či online platformu paywall, kde si navštevník môže prezrieť určitú stránku až po zaplatení poplatku.

Prezentácia
JOJ Group

Tentokrát sme pre klienta vytvorili web s prehľadom všetkých komunikačných kanálov celej JOJ Group. Pracovali sme hlavne s výzvou jednoduchosti spravovania a prehľadnosti webu.

Priebeh
spolupráce

Celý projekt bol rozdelený do troch fáz tak, aby bolo možné stihnút spustiť hlavné obsahové časti webu čo najskôr. Po odovzdaní prvej časti sa bude pokračovať na ďalších fázach.

Spolupráca pokračuje

Počas projektu sme postupne zaškolili budúcich administrátorov webu, aby vedeli stránku spravovať a orientovať sa v nej. Naša práca na projekte sa tým však neskončila. Aj naďalej budeme poskytovať podporu a údržbu pre tento projekt.